ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ZEFYROS, ο δυτικός άνεμος ο οποίος αποτελεί πηγή ζωής εναρμονίζοντας τη λειτουργία της φύσης στο σύνολό της..
Εμπνεόμαστε από αυτήν τη δυναμική και λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις της εποχής. Η εταιρεία μας κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και δραστηριοποίησης στα διεθνή δρώμενα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε όλο το φάσμα των χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλούς μετακίνησης προσώπων και αγαθών. 

Επίσης προσφέρει πλείστες άλλες υπηρεσίες, όπως ιδιωτικές έρευνες και συμβουλευτική διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και αναγνωρισμένα πρότυπα.
 
Ειδικά επιλεγμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο κατά περίσταση, είναι σε θέση να ανταποκριθεί τάχιστα σε οποιαδήποτε αποστολή διασφάλισης προσώπων και αγαθών ανά τον κόσμο, με πλήρη επαγγελματισμό και ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες τακτικές.
 
Σημείο αναφοράς της εταιρείας η πολυετής επιχειρησιακή εμπειρία των ιδρυτικών στελεχών της στους τομείς των χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών επιχειρήσεων, η οποία σε συνδυασμό με τη γνώση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει, εγγυάται με τον πιο άμεσο και σίγουρο τρόπο τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΗΡΑΣ
Η εταιρεία μας ZEFYROS Ltd καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των Υπηρεσιών Ασφάλειας σε περιβάλλον υψηλού, μέσου και χαμηλού κινδύνου στην ξηρά.
Στόχος μας παραμένει πάντα η ασφάλεια των πελατών μας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΗΡΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΗΡΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΑ/ΑΝΤΙΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Οι Υπηρεσίες Αντιπειρατείας εστιάζουν στην παροχή επαγγελματικών συμβουλών και ουσιαστικών καλύψεων στον τομέα της Θαλάσσιας Ασφάλειας για τους εταιρικούς πελάτες μας, προκειμένου να προστατευτούν από τα σύγχρονα φαινόμενα της πειρατείας και τρομοκρατίας. Το προσωπικό των επιχειρησιακών ομάδων μας προέρχεται από πρώην στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε Ειδικές Επιχειρήσεις.
ΘΑΛΑΣΣΑ/ΑΝΤΙΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Η εταιρεία μας προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές και πραγματογνωμοσύνες σε θέματα ιδιωτικών ερευνών. Διαχειριζόμαστε όλες τις υποθέσεις στο μέγιστο βαθμό εμπιστευτικότητας, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι η διακριτικότητα και το τελικό κόστος είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τους πελάτες μας.
Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
> Γενικές έρευνες
> Υποστήριξη ερευνών για εμπορικούς  
    και ιδιωτικούς σκοπούς
> Νομικο-οικονομικοί έλεγχοι
> Ασφαλιστικές αξιώσεις
> Ενδοσυζυγικές και εξωσυζυγικές
   σχέσεις - Απιστίες
> Επιτηρήσεις - Προστασία
> Συστήματα επιτήρησης
> Κλοπές - Καταχρήσεις
> Αναλυτική διερεύνηση υπολογιστή
 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Παρέχουμε υψηλότατου επιπέδου οδηγίες, συμβουλές, τεχνικές και υποστήριξη σε ζητήματα διαπραγματεύσεων στους πελάτες μας. Πιο συγκεκριμένα:
> Διαχείριση κρίσεων
> Σύσταση και ανάπτυξη ειδικής συμβουλευτικής ομάδας άμεσης αντίδρασης στο σημείο ενδιαφέροντος
> Διαπραγμάτευση κρίσεων
> Διαπραγμάτευση ομήρων
> Αξιολόγηση συμβάντων
> Εξειδικευμένοι αναλυτές - διερευνητές
> Βοήθεια συμβούλων σε εταιρικές διαπραγματεύσεις
> Συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες σαν τεχνικοί σύμβουλοι
 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ZEFYROS Ltd διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να καλύψει απόλυτα όλες τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες σε θέματα ασφάλειας. Σας προσφέρουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εκπαίδευσης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και νομοθεσίες.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Αθήνα - Ελλάδα
Σόφια - Βουλγαρία
Τηλ: +30 694 486 2761 
       +37 257 551 443
 Email: info@zefyros.eu
© 2024 . All rights reserved.   |   Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion